Strona Główna BIP Strona Główna
Komunikaty info
 
2017-10-05 12:30:42
11 Małopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej
 
W związku z formowaniem się w 2018 roku 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Krakowie oraz
10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach,
informujemy, że żołnierze rezerwy z terenu administrowanego przez WKU w Tarnowie
zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej w ww. brygadach mogą składać
swoje CV w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie.
 
(CV żołnierzy zadowodowych oraz żołnierzy rezerwy spoza terenu administrowanego nie będą przyjmowane)


Kontakt tel: 261 138 684, 261 138 682 oraz 261 138 681.