Strona Główna BIP Strona Główna
Sprawozdanie PM-1
 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (Dz. U. t.j. z 2016r. poz. 1068 z późn. zm.) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustalonym terminie (tj. 15.02.2018r.) do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawozdania rocznego PM-1 o posiadanych środkach transportowych i maszynach.

W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych  i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne, przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu.

Wszelkie informacje związane ze sporządzeniem Sprawozdania PM-1 uzyskać można bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie pok. 203 lub telefonicznie pod numerem telefonu 261 138 679, pon. –  pt. w godz. 7.30 - 15.30

 

Do pobrania:

Sprawozdanie PM-1

Indeksy - ITS