Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy w WKU
 

Nabór do służby cywilnej

Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
   

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Aktulane oferty pracy

Wyniki naboru

 1. młodszy informatyk w Komendzie LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU
 2. młodszy informatyk w Komendzie LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU
 3. referent prawno-administracyjny w Komendzie
 4. Lista kandydatów zaproszonych na rozmowy indywidualne
 5. specjalista w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
  Lista kandydatów zaproszonych na rozmowy indywidualne
 6. specjalista w Wydziale Rekrutacji - na zastępstwo pracownika KSC
 7. młodszy informatyk w Komendzie
 8. młodszy informatyk w Komendzie
 9. referent w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami - na zastępstwo pracownika KSC
 10. referent prawno-administracyjny w Komendzie
 11. samodzielny referent w Komendzie
 12. młodszy informatyk w Komendzie
 13. specjalista w Wydziale Rekrutacji - na zastępstwo pracownika KSC
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Lista kandydatów zaproszonych na rozmowy indywidualne
 14. samodzielny referent w Komendzie
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 15. młodszy informatyk w Komendzie
 16. specjalista w Wydziale Rekrutacji - na zastępstwo pracownika KSC
 17. referent Wydziału Rekrutacji
 18. samodzielny referent w Komendzie
 19. starszy referent w Kancelarii Jawnej
 20. specjalista Wydziału Rekrutacji

 

Procedury organizacji naboru na wolne stanowiska w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie

>>Pobierz procedury<<

Referent prawno-administracyjny - tel. (26) 113 86 63