Strona Główna BIP Strona Główna
Dane adresowe
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
ul. Jarosława Dąbrowskiego 11
33-100, Tarnów
tel. (26) 113 86 50

 

 

Sprawy związane z Narodowymi Siłami Rezerwowymi (NSR)
tel. (26) 113 86 82, GSM +48 693 350 174

Sprawy związane z naborem do Służby Zawodowej

tel. (26) 113 86 82

Sprawy związane z Służbą Przygotowawczą
tel. (26) 113 86 85

Sprawy związane z Służbą Kandydacką
tel. (26) 113 86 83

Sprawy osób podlegających kwalifikacji wojskowej
tel. (26) 113 86 80

Sprawy oficerów i  podchorążych (ze zdanym egzaminem) rezerwy
tel. (26) 113 86 72

Sprawy związane z reklamacjami, militaryzacją

tel. (26) 113 86 73

Sprawy związane ze środkami transportowymi
tel. (26) 113 86 79

Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy nieposiadających przydziałów mobilizacyjnych oraz niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej
tel. (26) 113 86 78

Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne
tel. (26) 113 86 72

Fax Wojskowej Komendy Uzupełnień
tel. (26) 113 86 68

Punkt obsługi interesantów

tel. (26) 113 86 50
tel. (14) 621 33 71

Skrzynka poczty elektronicznej

wku.tarnow@ron.mil.pl

Informujemy, że odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane jedynie osobom, które podadzą pełne dane osobowe, tj:
- imię i nazwisko,
- imię ojca,
- numer PESEL,
- miejsce stałego zameldowania.