Strona Główna BIP Strona Główna
Osoby funkcyjne
 
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk mgr inż. Piotr WARĘCKI

tel. (26) 113 86 60

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

  • w każdy poniedziałek 11oo - 13oo oraz 15oo - 17oo


Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień - Szef Wydziału
Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

mjr mgr inż. Wiesław MACIEJOWSKI
tel. (26) 113 86 70

 

Szef Wydziału Rekrutacji

mjr mgr Sławomir ŚWITUSZAK
tel. (26) 113 86 80