Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia żołnierzy rezerwy
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie prowadzi nabór ochotników na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową (tj. zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie wojskowe, okresową służbę wojskową lub zawodową służbę wojskową), posiadają kategorię zdrowia A oraz nie ukończyli 60 lat życia - w przypadku oficerów i podoficerów rezerwy lub 50 lat życia - w przypadku szeregowych rezerwy.

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych (ważny 6 miesięcy od dnia złożenia) można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie,
ul. Dąbrowskiego 11,
33-100 Tarnów

>>POBIERZ WNIOSEK<<

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 • żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne i kryzysowe;
 • żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Rodzaje ćwiczeń wojskowych:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe - trwające od 2 do 30 dni;
 • długotrwałe - trwające od 31 do 90 dni;
 • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Czas trwania ćwiczeń:

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla szeregowych, którzy:
  1. odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy;
  2. nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy;
  3. dla podoficerów - osiemnastu miesięcy;
  4. dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Korzyści i uprawnienia dla osób odbywających ćwiczenia:

 • możliwość podniesienia posiadanych i uzyskania nowych kwalifikacji;
 • uzyskanie nowego wyszkolenia wojskowego, specjalności wojskowej;
 • perspektywa powołania do zawodowej służby wojskowej;
 • możliwość mianowania na wyższy stopień wojskowy (po odbyciu odpowiedniej liczby dni ćwiczeń);
 • ustawowo zachowane prawa pracownicze w czasie powołania do czynnej służby wojskowej;
 • uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń naliczane według stopnia wojskowego (zgodnie z tabelą uposażenia- Tabela nr 1);
 • rekompensata za utracone zarobki;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • bezpłatne świadczenie zdrowotne;
 • bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie;

Tabela nr 1

 Lp.

Stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia

Kwota w złotych do wypłaty (na rękę)

1

podpułkownik

5,90

188,80

2

major (komandor podporucznik)

5,10

163,20

3

kapitan (kapitan marynarki)

4,50

144,00

4

porucznik (porucznik marynarki)

4,25

136,00

5

podporucznik (podporucznik marynarki)

4,20

134,40

6

starszy chorąży sztabowy

3,95

126,40

7

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

3,85

123,20

8

chorąży (chorąży marynarki)

3,70

118,40

9

młodszy chorąży (mł. chorąży marynarki)

3,60

115,20

10

starszy sierżant (starszy bosman)

3,50

112,00

11

sierżant (bosman)

3,45

110,40

12

plutonowy (bosmanmat)

3,35

107,20

13

starszy kapral (starszy mat)

3,30

105,60

14

kapral (mat)

3,25

104,00

15

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,95

94,40

16

szeregowy (marynarz)

2,85

91,20

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się osobiście w WKU w Tarnowie lub telefonicznie pod numerem tel. 26 113 86 72.

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 11, 33-100 Tarnów.

>>POBIERZ WNIOSEK<<