Strona Główna BIP Strona Główna
Przeszkalanie kursowe kadry rezerwy
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie prowadzi nabór ochotników na kursy przeszkalania kadr rezerwy na 2017 r.

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Kursy przeszkalania kadry rezerwy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych (do 90 dni), w ramach których można odbyć kurs oficerski, kurs podoficerski, kurs doskonalenia oficerów rezerwy oraz kurs przekwalifikowania.

Na kursy podoficerskie i oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych - złożyli wniosek do WKU (wniosek ważny jest 6 miesięcy).

>>POBIERZ WNIOSEK<<

Limit kursowego przeszkolenia kadry rezerwy

w Siłach Zbrojnych w 2017 roku przydzielony

dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie

Nazwa i miejsce
ośrodka organizującego
kurs
Rodzaj kursu i zakres szkolenia   Liczba
 żoł.rez.
 do
przesz-
kolenia
Turnus Termin
turnusu
Liczba
dni kursu
 Rodzaj kursu Stanowisko
(funkcja)
Nr SW
 1 2 3 4 5 6 7 8
 SP Wojsk Lądowych
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań
PODOFICERSKI  d-ca drużyny  20B23  1  I  06.03-19.05
NABÓR
ZAKOŃCZONY
 75
  SP Wojsk Lądowych
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań
 PODOFICERSKI  ratownik med.  40H21  1  I  06.03-19.05
NABÓR
ZAKOŃCZONY
 75
    RAZEM KURSY PODOFICERSKIE 2    
OGÓLEM KURSY KADRY REZERWY 2  

 

KURSY OFICERSKIE

Wymagania:

 • posiadane wykształcenie wyższe,
 • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • posiadanie wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • kategoria zdrowia „A” ,
 • na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadającego wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Kurs kończy się egzaminem na oficera i sporządzeniem wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznik). Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

KURSY PODOFICERSKIE

Wymagania:

 • posiadane wykształcenie średnie,
 • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • posiadanie wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • kategoria zdrowia „A”,
 • na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Kurs kończy się egzaminem na podoficera i mianowaniem na pierwszy stopień podoficerski (kapral). Otrzymanie stopnia podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW REZERWY

Kursy doskonalenia przeznaczone są dla oficerów rezerwy w celu podwyższenia ich kwalifikacji wojskowych.

Wymagania:

 • posiadanie stopnia wojskowego oficera rezerwy,
 • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz aktualnego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

Kurs kończy się egzaminem oraz mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Kursy przekwalifikowania organizowane są dla żołnierzy rezerwy w celu nabycia nowej specjalności wojskowej.

Wymagania: 

 • posiadanie stopnia wojskowego w korpusie, w którym planowany jest kurs przekwalifikowania
 • odbycie czynnej służby wojskowej

KORZYŚCI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB SKIEROWANYCH NA KURSY:

 • uzyskanie stopnia oficerskiego/podoficerskiego (po zdaniu egzaminu kończącego kurs),
 • możliwość podniesienia posiadanych i uzyskania nowych kwalifikacji,
 • możliwość wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych lub zawodowej służby wojskowej na stanowiska oficerskie lub podoficerskie,
 • możliwość wliczenia okresu przeszkolenia do wysługi lat,
 • ustawowo zachowane prawa pracownicze,
 • pełne ubezpieczenie społeczne,
 • uposażenie wojskowe za każdy dzień przeszkolenia,
 • rekompensata utraconych zarobków,
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU w Tarnowie lub pod numerem tel. 26 113 86 72.