Strona Główna BIP Strona Główna
Współpraca
 

WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI.

 

 

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi ( Dz. Urz. MON z 2009 r., nr 12 poz., 131 ze zm.), istnieje możliwość zawarcia porozumienia o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tarnowie na zasadach określonych w decyzcji.

WZÓR - Wniosek o zawarcie porozumienia z WKU w Tarnowie  >>POBIERZ<<