Strona Główna BIP Strona Główna
Ponowne Wykorzystanie Informacji
 

Zasady udostępniania informacji w celu jej ponownego wykorzystania

 

Ustawa z dnia 25 luty 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 352 j.t. z późn. zm.) weszła w życie 16 czerwca 2016 r.

Poniżej przedstawiamy udostępniony na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: podręcznik „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, który jest komentarzem do wyżej wymienionej ustawy. Opisuje i wyjaśnia szczegółowo zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zarówno z punktu widzenia podmiotów, które ją udostępniają (urzędów administracji, instytucji kultury) jak ich użytkowników.

Podręcznik - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego