Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Tarnowie jest stroną internetową,
która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej,
będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie:

 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j  Dz.U. 2017 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 r. poz. 626).


Struktura Organizacyjna

Komenda
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Wydział Rekrutacji

Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Zadania Wojskowych Komendantów Uzupełnień

 

 • Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

 • Administrowanie rezerwami osobowymi.

 • Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.

 • Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

 • Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

 • Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.

 • Promocja obronności i służby wojskowej.
 • Gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych.